De tijdelijke subsidieregeling ‘Nederland Leert Door’ van de Nederlandse overheid maakt het mogelijk om voor een gereduceerd bedrag onderstaande opleidingen te volgen. Branchevereniging Fedecom voert samen met NVKL en FNV het subsidieproject uit. VTC heeft als opleidingsinstituut de gunning gekregen van Fedecom om de volgende opleidingen te mogen inzetten voor dit subsidieprogramma:

• Aanpikker bouw TCVT W4-09
(2 dagen inclusief examen) voor € 525 ex BTW

• Hijsbegeleider TCVT W4-08
(3 dagen inclusief examen) voor € 725 ex BTW 

• Machinist autolaadkraan TCVT W4-04
(7 dagen inclusief examen en 21 uur code 95) voor € 1585 ex BTW

• Machinist torenkraan TCVT W4-06
(6 dagen inclusief examen) voor € 1525 ex BTW

• Machinist verreiker TCVT W4-07
(6 dagen inclusief examen) voor € 1825 ex BTW

• Machinist Grondverzetmachine met hijsfunctie TCVT W4-05 (5 dagen inclusief examen) € 1825 ex BTW 

Als voorbeeld ziet u de factuurstroom en de subsidie uitgelegd voor deze opleiding TCVT W4-06 Machinist torenkraan W4-06.

De opleiding TCVT W4-06 machinist torenkraan kost 2425 euro exclusief  BTW  (inclusief examen, exclusief lunch). Dat is netto (inclusief BTW) € 2934,25 en met subsidie en administratiekosten € 2055,25 (exclusief lunch)

Naam opleiding               Prijs ex. BTW           BTW            Prijs incl. BTW
Machinist torenkraan.      € 2.425,00              € 509,25     € 2.934,25
Subsidie                         € -1.000,00            € –              € 1.000,00
Administratiekosten         € 100,00                € 21,00        € 121,00
Totale kosten                  €1,525,00              € 530,25 € 2.055,25

Harde spelregels voor deze subsidie:

• De deelnemer aan de opleiding TCVT W4-06 machinist torenkraan moet minimaal 18 jaar zijn

• De deelnemer moet bij u in dienst zijn en bij u op de loonlijst (Dus geen ZZP-er of nulurencontract)

• De deelnemer mag geen kosten dragen voor de opleiding TCVT W4-06 machinist torenkraan. Dit betekent dat de netto kosten van € 2055,25 exclusief lunch moet worden gedragen door de werkgever. 

• De subsidietoekenning wordt ingetrokken als de deelnemer zijn registraat niet heeft behaald. De deelnemer kan eventueel een herexamen doen en zijn registraat halen om intrekking van de subsidietoekenning te voorkomen.  Bij intrekking subsidietoekenning zal VTC de werkgever een factuur sturen om de ontvangen subsidie terug te vorderen.

• Kortom bij deelnemer moeten de gegevens van de werknemer staan en bij werkgever de naam van uw bedrijf.

• Om voor subsidie in aanmerking te komen moet de werknemer zich persoonlijk aanmelden op de website Techtalent.nu (aerestech.nl)
Op de website staat onder het rechterblok scholing de button “Bekijk het aanbod”.
Klik daarop. Onder opleidingsinstituten staat helemaal onderaan Verticaal Transport Centrum b.v.
Druk op het tekentje achteraan en je ziet de lijst met opleidingen. Druk op inschrijven achter machinist torenkraan W4-06.

• Let op dat op de website staat 1000 euro subsidie maar in werkelijkheid is de subsidie 1000 -121 = 879 euro!!

• Aanvragen geven geen garantie op toekenning van de subsidie. Aanvraag moet volledig en goed zijn ingevuld met de bijbehorende gevraagde bijlagen en het budget moet nog beschikbaar zijn.

• Aanvragen subsidie via aanmelden website Techtalent.nu (aerestech.nl)  moet minimaal 1 week voor aanvang van de opleiding TCVT W4-06 machinist torenkraan plaatsvinden.  Later, tijdens of achteraf aanvragen is niet mogelijk!

• Kosten herexamens zijn voor de werkgever

• Recht op subsidie heeft aanvrager uitsluitend bij beschikbaarheid (potje nog niet op) en het halen van het diploma TCVT W4-06 machinist torenkraan en voldoen aan de hiervoor genoemde spelregels.

• Subsidieprogramma loopt tot 30 september 2022.

• Bij het behalen van het registraat is het opsturen van een kopie naar VTC een verplichting om te voorkomen dat er een factuur wordt gestuurd ter grootte van het subsidiebedrag. VTC heeft het registraat nodig om het subsidiedossier van uw medewerker te kunnen sluiten.

• Op deze opleidingen kunnen geen andere kortingen verstrekt worden. De prijzen op de website Techtalent.nu (aerestech.nl) zijn bindend voor de subsidie.

Uw heeft interesse in een opleiding met subsidie, wat moet ik doen?

Stap 1: Neem contact op met aarnout@vtc.nl / 06-43078125 of wilco@vtc.nl /
06-30715527 over de gewenste opleiding, aantal kandidaten, gewenste opleidingslocatie, gewenste tijdsperiode en dergelijke. 

VTC neemt met u contact op om de mogelijkheden te bespreken.

Stap 2: Vul de formulieren met de gevraagde attachments volledig in op de website Techtalent.nu (aerestech.nl) . Bij de eerste vraag vul in Scholing. Vul alles is in, ook de gegevens van jullie bedrijf inclusief alle bijlagen. Belangrijk is geldig legitimatiebewijs en de toestemmingsverklaring. VTC krijgt na het indienen een ontvangstbevestiging, die ook de werknemer en de werkgever ontvangt!

Stap 3: U ontvangt van onze backoffice een bevestiging van de aanmelding en datum en tijdstip aanvang opleiding en dergelijke. Ook krijgt u inloggegevens voor de E-learning ter voorbereiding op de opleiding.