Er zijn verschillende verbeteringen en nieuwe functies toegevoegd in EDGECAM 2022.1. Onder andere voor de volgende items:

  • Dynamische houder offset
  • Geavanceerde 5-assige afbraamcyclus
  • Tombstone/Zuil Manager
  • Draad frezen
  • Configuratie mogelijkheden postprocessoren
  • Stel automatisch ruwdeel en spanmiddelen in met DESIGNER
  • Voorbewerken met waveform – meerdere verbeteringen
  • Waveform draaien
  • Groef steek cyclus
  • Machinesimulatie

Dynamische houder offset
Een belangrijke nieuwe functie genaamd Dynamic Holder Collision Avoidance, die van invloed is op de meeste bewerkingscycli wordt geïntroduceerd in EDGECAM 2022.1.

Tijdens het maken van de gereedschapsbanen controleert EDGECAM 2022.1 op botsingen tussen het gereedschap en de houder tegen zowel het 3d model, het ruwdeel en de opspanning. Wanneer een botsing wordt gedetecteerd, worden de gereedschapsbanen automatisch gewijzigd, waardoor de problematische gereedschapsbanen worden verwijderd.

Deze nieuwe functionaliteit biedt niet alleen direct de eerste keer veilige en betrouwbare gereedschapsbanen, maar het neemt ook de noodzaak weg om extra ondersteuningsgeometrie te creëren, zoals controlevlakken of draadmodellen als begrenzingsgeometrie.

Geavanceerde 5-assige afbraamcyclus
EDGECAM 2022.1 voegt een nieuwe bewerkingsstrategie toe aan de geavanceerde 5-assige simultaan cyclus. De nieuwe afbraamstrategie detecteert automatisch scherpe randen en vouwen op een 3d solid en creëert dynamische gereedschapsbanen die alle ongewenste bramen verwijdert.

Omdat componenten nu ‘braamvrij’ van de machine komen, zijn gebruikers er zeker van dat de kwaliteit van hun producten toeneemt.

Tombstone/Zuil manager
EDGECAM’s beste meerdelige bewerkingsmodule in zijn klasse is verder verbeterd om componentonderdelen te ondersteunen met 5-assige simultane gereedschapsbanen. Dit is een reactie op de behoeften van gebruikers, aangezien het aantal componenten dat 5-assige simultaan bewerkt moet worden gestaag toeneemt.

Een verdere verbetering van de tombstone/zuil module resulteert in kortere cyclustijden, omdat gebruikers nu veel meer controle hebben over de invulling van de verbindingsbewegingen.

Draad frezen
In Edgecam worden veel tap- of draadgaten bewerkt,  hierom introduceert EDGECAM 2022.1 de mogelijkheid om de Plunge Feed te bepalen binnen de schroefdraadfreescyclus.

Voorheen gebruikte de cyclus de hoofdaanzet wat kon resulteren in een langere cyclustijd. Door een aanzienlijk hogere voedingssnelheid te gebruiken wanneer het gereedschap het gat binnengaat, wordt de cyclustijd aanzienlijk verkort.

Configuratie mogelijkheden postprocessoren
EDGECAM 2022.1 blijft zijn gebruikers ondersteunen als het gaat om nieuwe configuraties van bewerkingsmachines door twee nieuwe verbeteringen te introduceren.

Gefocust op bewerkingsmachines voor de zware industrie met Nutated Head-configuraties, ontdekken gebruikers nu dat de software roterende gereedschapsbanen ondersteunt (polair bewerken). Dit stelt gebruikers niet alleen in staat om mogelijke “overtravels” van bewerkingsmachines te vermijden, maar stelt gebruikers ook in staat om EDGECAM’s technologie voor constante freesaangrijping – Waveform – toe te passen op grote componenten voor de olie- en gasindustrie.

EDGECAM 2022.1 heeft ook de ondersteuning van gereedschapshouders met een haakse kop uitgebreid door nu machineconfiguraties te ondersteunen met een A-as en C-as.

Stel automatisch een ruwdeel en spanmiddel attribuut in met DESIGNER
DESIGNER – Hexagon’s CAD voor CAM-oplossing, is perfect voor het maken of wijzigen van 3d modellen, mal- en spanmiddelontwerp of het bouwen van complexe assemblages. Zoals het hoort, kunnen gebruikers nu attributen specificeren in het model, zoals component, ruwdeel en spanmiddel.

EDGECAM 2022.1 herkent deze bewerkingsattributen nu automatisch, waardoor het niet meer nodig is om binnen de CAM-omgeving opnieuw te specificeren.

Voorbewerken met waveform – meerdere verbeteringen
EDGECAM 2022.1 ziet ten minste drie nieuwe prestatie verhogende verbeteringen aan ons toonaangevende Waveform-bewerkingsalgoritme.

Gebaseerd op feedback van klanten en gereedschapsleveranciers, is de immer populaire spaanpreventie-functie verbeterd met zijn eigen specifieke voeding-instelling en om betere gereedschapsbanen te produceren bij het bewerken van dunne wandsecties en smalle kanalen.

Een verdere verbetering van de waveform cyclus is de introductie van ‘Automatisch startpunt’. Gebruikers hoeven het gereedschap niet langer vooraf te positioneren om de cyclus in een specifieke positie te laten starten – ze activeren gewoon het nieuwe selectievakje.

Waveform draaien
EDGECAM 2022.1 heeft ook de immer populaire Waveform Draai cyclus verbeterd. Als het gaat om taaie materialen zoals Inconel, kiezen de meeste klanten nu automatisch voor de Waveform-cyclus.

Door gebruik te maken van beproefde technologie uit de Draai-cyclus, biedt onze Waveform Voordraai-cyclus nu “Swarf Clearance”. Gebruikers kunnen het gereedschap nu automatisch terugtrekken in een veilige positie om overtollige spanen uit de snijgebieden te verwijderen. Dit kan worden gespecificeerd in een aantal passen of tijd. Hoe dan ook, de functie verlengt de levensduur van het gereedschap en kan mogelijk breuk voorkomen door het verwijderen van spaanblokkades.

Groefcyclus
Draaiers zullen blij zijn te horen dat de Rough Grooving-cyclus nu de mogelijkheid biedt om het groefgereedschap te dwingen een extra snede te maken naast een steile of verticale wand. Dit betekent dat het potentieel voor ongelijke ruwdeel hoeveelheden wordt verwijderd en dus zorgt voor veiligere bewerkingsomstandigheden voor het nabewerken van gereedschapsbanen.

Machinesimulatie
De functie “Component Model Tolerance” is nu te vinden in de Machine Simulator. Gebruikers gebruiken de simulator natuurlijk bij het controleren van gereedschapsbanen.

De verbetering vermindert de tijd die nodig is om een ​​onderdeel te simuleren. Deze functionaliteit is vooral gunstig voor grote en complexere geometrieën. Een bepaalde benchmarktest uitgevoerd op een onderdeel van een klant leverde bijna 100% tijdwinst op.