De Europese werktuigmachinesector herstelt zich verder in 2022. Ondanks de onrust door geopolitieke uitdagingen en tal van overige ontwrichtende factoren die de wereldeconomie door elkaar schudden. Deze conclusie kan getrokken worden uit de Algemene Vergadering van Cecimo in Edinburgh. 

Europese producenten van werktuigmachines debatteerden in Schotland over belangrijke kwesties zoals digitale transformatie, verstoringen van de toeleveringsketen, standaardisatiekwesties en duurzaamheid. 

Trends en vooruitzichten
Volgens de laatste productieramingen van Cecimo wordt een sterk herstel van de werktuigmachinebouw-sector bevestigt. De stijging van 11,6% in 2021 ten opzichte van het niveau in 2022 bevestigt deze ontwikkeling. De meest recente schattingen van de wereldwijde werktuigmachine-productie laten zien dat de wereldproductie wat sneller is hersteld en ongeveer 72,1 miljard euro heeft bereikt, wat een stijging van ongeveer 19,7% betekent. 

Verder herstel
Marcus Burton, voorzitter van het Economisch Comité van Cecimo, onderstreepte dat ‘Europe ondanks een onzekere wereldmarkt de wereldleider blijft op het gebied van de productie van werktuigmachines, die in 2021 goed was voor ongeveer 22,6 miljard euro.’

Hoewel de werktuigmachine-sector de huidige problemen in verband met verstoringen van de toeleveringsketen en nieuwe geopolitieke uitdagingen onderkent, blijft Cecimo in 2022 een verder herstel van de sector waarnemen. Volgens de eerste schattingen groeit de werktuigmachine-productie met ongeveer 12% in de Cecimo-landen. Daarnaast wordt, volgens de laatste prognoses van Oxford Economics, in 2022 een sterke groei van de werktuigmachine-consumptie op Cecimo-niveau verwacht van ongeveer 19%. 

Drastische daling in aandeel Rusland
Er wordt geen significante impact verwacht als gevolg van de laatste sancties tegen Rusland. Dit omdat de Russische markt, als gevolg van eerdere sancties, al een groot aandeel is verloren. Bovendien verwacht Cecimo, gezien het herstel van de buitenlandse orders, een groei voor export. De initiële prognose laat een groei van 9% zien in 2022. Vanwege de hoge verwachtingen van groei van de werktuigmachine-consumptie in Europa, zal de import naar verwachting iets sneller groeien, ongeveer 12% in 2022. 

Sterke nieuwe orders
De sterke nieuwe orders in de eerste periode van dit jaar ondersteunen de groeiverwachtingen voor 2022. De voorlopige Cecimo totale orderindex voor het eerste kwartaal van 2022 was 25% hoger dan in het voorgaande kwartaal. Daarnaast ligt het ook 14% hoger vergeleken met dezelfde periode afgelopen jaar. De totale orderindex heeft daardoor een recordhoogte bereikt. Ondanks de moeilijkheden waarmee de wereldwijde industrie wordt geconfronteerd, verwacht Cecimo in 2022 stabiele orderniveaus. 

Toename orderachterstand
Cecimo wijst erop dat de recente pandemie gerelateerde lockdowns in Azië ertoe hebben geleid dat Europese fabrikanten met nieuwe knelpunten in de toeleveringsketen werden geconfronteerd. ‘Hoewel onze fabrikanten te maken hebben met zeer hoge orderniveaus, zorgen leveringsproblemen voor een toename van de orderachterstand. Op dit moment zien we echter een versoepeling van de pandemische maatregelen, vooral in China, en we verwachten de leveringsproblemen tegen het einde van het jaar zullen afnemen.’

Digitale transformatie
Tijdens de Cecimo Spring Meetings, met diverse gasten uit het bedrijfsleven en de politiek, werd de impact van digitale transformatie op de industrie besproken. De gasten benadrukten de uitdagingen en kansen die deze overgang biedt voor bedrijven die actief zijn in de productiesector. Het belang van een diepere samenwerking tussen spelers uit de industrie en beleidsmakers in een sector die sneller innoveert dan ooit, was een dominant thema tijdens de conferentie. Begrijpen en anticiperen op hoe baanbrekende technologieën, innovatieve bedrijfsmodellen, en nieuwe partnerschappen bedrijven en overheden transformeren, is van het grootste belang voor de toekomst van de werktuigmachinebouw sector. Sprekers benadrukten ook hoe belangrijk het is om MKB-bedrijven te ondersteunen bij de invoering van nieuwe technologieën om te zorgen voor naadloze overgang naar een digitale en groene economie.