De overheid doet onvoldoende om het tekort aan technici te verminderen, stelt drie op de vijf HR-beslissers binnen technische organisaties. Zij stellen dat de overheid vooral meer budget moet inzetten voor het promoten van techniek (47%), omscholingstrajecten met baangarantie moet aanbieden (41%) en moet zorgen voor een betere samenwerking met brancheorganisaties (40%).

Dit blijkt uit de TechBarometer 2022 van technisch opleider ROVC. Ruim 1.000 HR-beslissers in de technische branche, 2.500 technici en 1.000 potentiële zij-instromers namen deel aan het onderzoek. HR-beslissers wijten het tekort aan technici vooral bij het feit dat jongeren minder vaak kiezen voor een technische opleiding (37%). Andere factoren binnen de branche zoals vergrijzing (14%) of een slecht imago van het technische vakgebied (10%) spelen zijn volgens hen in mindere mate verantwoordelijk.

Initiatieven uit bedrijfsleven zijn meest effectief
HR-beslissers zijn dus van mening dat de overheid onvoldoende doet om het tekort in de branche aan te pakken. Initiatieven op dit vlak zijn er wel vanuit de eigen branche. Hoewel zij de verantwoordelijk voor het tekort niet binnen de branche zoeken, bestempelen zij deze initiatieven uit het bedrijfsleven (35%) wel als meest effectieve aanjager voor het terugdringen van het tekort aan technici.

Bedrijven zetten met name in op het breder opleiden van personeel (42%) en het promoten van het bedrijf als aantrekkelijke werkgever onder technici (40%). Een kwart steekt geld in het snel functioneel inzetbaar maken van nieuwe technici. Zij bieden bijvoorbeeld een kort traject aan dat hen opleidt voor het uitvoeren van routinematige taken. Zo krijgen organisaties snel meer handen beschikbaar.

Ook meer vertrouwen in onderwijs en brancheorganisaties
Ook initiatieven vanuit het onderwijs (20%) en vanuit brancheorganisaties (18%) dragen bij aan het terugdringen van het tekort aan technisch personeel. Slechts 15% van de HR-beslissers ziet echter initiatieven vanuit de overheid als beste aanjager voor het terugdringen van het tekort.

John Huizing, directeur bij ROVC: “HR-beslissers zien initiatieven vanuit het bedrijfsleven als meest effectieve aanjager voor het terugdringen van het tekort. Echter, de oplossingen die ze ondernemen zijn nauwelijks gericht op de jeugd en hun studiekeuzes. Ze zetten vooral in op het verder opleiden van technici en het promoten van de eigen organisatie. Hoewel bijscholen belangrijk is, vormt omscholing een net zo cruciaal onderdeel van het terugdringen van het technicitekort. Wellicht dat HR-beslissers het informeren van de jeugd als taak van de overheid beschouwen. Ons inziens ligt de meeste waarde juist in een samenwerking tussen het bedrijfsleven en de overheid om de jeugd met de technische branche in aanraking te laten komen. Denk bijvoorbeeld aan het al dan niet verplicht aanbieden van techniek in het basis- of middelbaar onderwijs. Die samenwerking is er nu nog onvoldoende.”

Auteur: Wouter Hoeffnagel