Om op moment van invoering van de Omgevingswet een goed werkend en mkb-vriendelijk Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) te hebben, vraagt Koninklijke Metaalunie de Eerste Kamer daar aandacht voor te hebben bij de behandeling van de datum inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2023. De Eerste Kamer gaat waarschijnlijk in juni hierover beslissen.

Voor het mkb is het DSO cruciaal om straks als de Omgevingswet is ingevoerd te weten wat de algemene milieu- en brandveiligheidsvoorschriften zijn en hoe er gemeld kan worden. Ook belangrijk is hoe een vergunning kan worden aangevraagd (als melding respectievelijk vergunning noodzakelijk is) en wat de eisen en eventuele. wijzigingen zijn in het Omgevingsplan (opvolger van o.a. bestemmingsplan) voor het eigen bedrijfsperceel en de directe relevante omgeving.

‘Metaalunie heeft ook meerdere DSO-pilots gedaan om mee te denken en te helpen om te komen tot het gewenste goed werkende en mkb-vriendelijk DSO’, zegt Derk Jan Meijer, beleidssecretaris bouwen en ruimtelijke ontwikkeling bij Metaalunie. ‘Het laatste jaar trekken we daarin ook intensief op met collega mkb-brancheorganisaties als BOVAG, NRK, NBOV, Vereniging ION en VVVF. Allemaal vertegenwoordigers van toekomstige veelal incidentele, maar zeker niet minder belangrijke, DSO-gebruikers. Omdat er nog een hele slag geslagen moet worden om voor 1 januari 2023 een mkb-vriendelijk DSO te hebben, heeft Metaalunie en vermelde collega brancheorganisaties – via MKB-Nederland en VNO-NCW – daar aandacht voor gevraagd bij de Eerste Kamer.

Minister Hugo de Jonge voor VRO (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) heeft onlangs de datum van inwerkingtreding van 1 januari a.s. voor de Omgevingswet ter goedkeuring voorgelegd aan de Tweede en Eerste Kamer. De Tweede Kamer is inmiddels al met deze datum akkoord gegaan.

bron: metaalunie