Met het aanstellen van Optimol Nether­lands B.V. als nieuwe officiële ‘Ambassador Distributor’, heeft Castrol Industrial haar Nederlandse distributie- en servicenetwerk sig­nificant vernieuwd en verbeterd. Ook de bekende ‘Castrol Sales Engi­neers’ Leon Verschuren en Norbert Pedersen zijn overgestapt naar Optimol, terwijl het salesteam de komende maanden verder zal worden uitgebreid. Dit is belangrijk nieuws voor de Nederlandse metaalindustrie die voor een optimaal rendabele inzet van metaalbe­werkingsvloeistoffen en smeer­middelen afhankelijk is van een snelle en deskundige service en onder­steuning.

Zichtbaar verandert er voor Castrol klanten weinig, maar qua serviceniveau en leveringsmogelijkheden des te meer. Het complete industriële programma van Castrol Industrial gaat Optimol in Nederland direct uit voorraad le­veren vanuit haar strategisch centraal in de Benelux gesitueerde logistieke cen­trum. En daarmee houdt het niet op, want van hieruit levert Optimol ook haar eigen suc­cesvolle high performance smeermiddelen en de Memolub automati­sche smeersystemen rechtstreeks aan de Nederlandse industrie.

Service optimaliseren
Waarom deze grote verandering? De bij veel Castrol-klanten bekende Jacob Vermaas begeleidt het opzetten van de nieuwe Nederlandse distributie organi­satie en zegt daarover: “Als onderdeel van BP is Castrol in de afgelopen jaren steeds meer een mondiale organisatie geworden, waarbij op lokaal/nationaal niveau sinds 2016 wordt samengewerkt met regionale distributie partners. Om aan de groeiende behoefte aan geavanceerde metaalbewerkingsvloeistoffen en smeermiddelen te voldoen is Optimol Netherlands door Castrol aangesteld als nieuwe officiële ‘Ambassador Distributor’. Optimol is al vele jaren een succesvol distributeur voor Castrol pro­ducten in België en Frankrijk en gaat deze expertise nu ook expliciet inzetten voor het optimaal ondersteunen van de Nederlandse metaalindustrie. Dit zal mede tot uiting komen in een intensievere communica­tie met bestaande en nieuwe Castrol klanten, die ook kunnen re­kenen op een gerichte professionele on­dersteuning door ervaren sales engineers.”

Castrol blijft haar metaalbewer­kingsvloeistoffen innoveren, terwijl er ook op het gebied van wetgeving en ‘health & safety’ steeds strengere eisen aan het gebruik van deze vloeistoffen worden gesteld. Een goede begeleiding en advise­ring wordt derhalve steeds belangrijker, waarop Castrol met de nieuwe service- en distributie-organisatie gericht inspeelt.

Meer informatie via:
Website: www.optimol-lubrication.com
Telefoon: +31 762 010002
E-mail:
info-nl@optimol-lubrication.com